Covid-19 Pandemisinin Ortasında Beslenme

0
488

Yeni bir koronavirüsün neden olduğu bir hastalık olan COVİ19, pandemiye dönüşen büyük bir küresel insan tehdidi haline geldi. Koronavirüs, esas olarak insan solunum sistemini hedef alan başlıca patojenlerden biridir. Aralık 2019′ un sonlarında, bir grup hasta, nedeni bilinmeyen bir pnömoni başlangıç ​​tanısıyla hastanelere kabul edildi. İlk raporlar, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı olası bir koronavirüs salgınının başlangıcını tahmin ediyordu. Devam eden salgın, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi.

Önceki salgınlardan edinilen deneyimler, bir salgın geliştikçe, halk sağlığı faaliyetlerini doğrudan klinik yönetimin ötesine genişletmeye ve kaynak kullanımının temel yönetim ve optimizasyon ilkelerini kapsayacak şekilde genişletmeye acil bir ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

“Aslında, hem bireyin hem de toplumun psikolojik ve davranışsal önlemleri, dayanıklılığı artırmak ve COVID-19′ a benzer büyüklükteki bir pandemi karşısında halk sağlığı yaklaşımlarının etkinliğini artırmak için hayati belirleyicilerdir.”

Bireylerin beslenme durumu uzun süredir istikrarsızlaşmaya karşı dayanıklılığın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir [5]. Zorluk ve direnç ekolojisi, yetersiz beslenme gibi önemli stres faktörlerinin sağlıkla bağlantılı uzun süreli etkilere yol açabileceğini göstermektedir [6]. Aslında, düşük beslenme kalitesi sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel sağlıkla da ilişkilendirilmiştir [7]. Optimal beslenme ve diyet alımı, küresel etkiye ulaşmak için bireyi, toplumu aşan bir kaynaktır [8]. COVID-19 salgını karşısında bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını iyileştirmek için, bu yorum, ekolojik modelin uyarlanmış bir versiyonunu kullanarak bireysel, topluluk, ulusal ve küresel düzeylerde optimal beslenmeyi sürdürmek için bir eylem çerçevesi sunmaktadır.

Bireysel düzeyde, COVID-19 da dahil olmak üzere viral enfeksiyonlarla savaşmak için beslenme ve diyet önerilerinin çoğunu yönlendiren ortak payda, diyet ve bağışıklık arasındaki bağlantı içindedir. Aslında, mevcut kanıtlar diyetin insanların bağışıklık sistemi ve hastalığa yatkınlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olduğunu vurgulamaktadır. Spesifik besinlerin veya besin kombinasyonlarının, hücrelerin aktivasyonu, sinyal moleküllerinin üretiminde modifikasyon ve gen ekspresyonu yoluyla bağışıklık sistemini etkileyebileceği gösterilmiştir.

  • Ayrıca, diyet bileşenleri bağırsak mikrobiyal bileşiminin önemli belirleyicileridir ve sonuç olarak vücuttaki bağışıklık tepkilerinin özelliklerini şekillendirebilir.
  • Enerji, protein ve spesifik mikro besinlerin beslenme eksiklikleri, baskılanmış bağışıklık fonksiyonu ve enfeksiyona karşı artan duyarlılık ile ilişkilidir.
  • Yeterli miktarda demir, çinko ve A, E, B6 ve B12 vitaminleri alımı, bağışıklık fonksiyonunun sürdürülmesi için ağırlıklı olarak hayati önem taşır. Bu nedenle, etkili bir bağışıklık sistemini sürdürmenin anahtarı, bağışıklık hücresinin tetiklenmesi, etkileşimi, farklılaşması veya fonksiyonel ifadesinde önemli bir rol oynayan besinlerin eksikliklerinden kaçınmaktır.

“COViD-19 dünya salgını, bireye sağlıklı bir diyet sürdürmek için bir dizi zorluk getirdi.”

Birincisi, dünya çapında birçok ülkede ilan edilen kilitlenme durumu, sağlık tesisleri ve sınırlı sayıda temel hizmetler dışında tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının kapatılmasına ve mümkünse faaliyetlerini uzaktan gerçekleştirilmesi istendi.
Bununla birlikte hedeflenen, bireylerden evde kalmaları ve diğer insanlarla temastan kaçınmaları idi [12]. Bu tür kendi kendine izolasyon ve sosyal uzaklaşma önlemlerinin, virüsün yayılmasını sınırlamak, insidans oranı eğrisini düzleştirmek ve nihayetinde hastalığı kontrol altına almak için çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu önlemlerin hem gıdaya erişim hem de kullanım üzerinde ciddi etkileri vardır. Bununla birlikte, gıdaya erişim, bireyin ötesine geçebilecek faktörlere bağlıdır ve topluluktaki, ulusal ve küresel düzeylerdeki eylemler ve politikalarla doğrudan ilişkilidir. Bunun yanı sıra birey, gıda kullanımıyla ilgili birkaç seçim yapma yeteneğine sahip olmaya devam etmektedir. Kişinin evine kapatılmasının beslenme alışkanlıkları, yeme ve fiziksel aktivite modelleri dahil olmak üzere yaşam tarzı üzerinde doğrudan etkileri vardır. Hapsedilme, özellikle oturma veya sırtüstü pozisyonda gerçekleştirilen, çok düşük enerji harcayan aktiviteleri içeren hareketsiz davranışları artırır.

Düşük fiziksel aktivite seviyeleri, kısa süreler için bile olsa, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebilir. Kilitlenme ve hapsetme durumu, her ikisi de daha yüksek kalori alımı ve artan obezite riski ile ilişkili olan düzensiz yeme alışkanlıklarına ve sık sık atıştırmaya da yol açabilir. COVID-19 salgını sırasında beslenme düzenlerindeki değişiklikler, dünyanın dört bir yanındaki birçok insanın yaşadığı korku ve endişeden de kaynaklanıyor olabilir. Zorlayıcı kanıtlar, beslenme alışkanlıklarının stres, sıkıntı ve duygusal rahatsızlık koşullarından etkilendiğini, dolayısıyla artan sıkıntı seviyelerinin sağlıksız beslenme kalıpları ve diyetin kalitesizliği ile ilişkili olduğunu gösterdi.
Dahası, korku ve üzüntü gibi duygular daha az yemek yeme isteği veya motivasyonu ve yemek sırasında daha az zevk ile ilişkilidir. Daha yakın zamanlarda, beş yönlü bir duygu ve diyet modelini açıklarken, gıda alımındaki değişikliklerin hem psikolojik hem de fizyolojik mekanizmalar yoluyla strese ve artan duygusal durumlara “doğal” tepki olabileceği bulundu.

Bu nedenle, COVİD-19 salgını sırasında bireylerin sorumluluğu, sağlıklı bir yaşam tarzı seçmek, meyve ve sebzeler açısından zengin diyetler yemek, boş zamanlarında egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumaya çalışmak ve yeterli miktarda uyku almak için çaba sarf etmektir. Kişinin diyetle alımına dikkat etmenin yanı sıra, bireylerin ortak sorumluluğu, beslenme ve diyet alımıyla ve COVİD-19 ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemektir. Salgından bu yana, sosyal medya ağları, enfeksiyonun tedavisi veya önlenmesi vaadinde bulunan tek gıdalar/şifalı bitkilerden oluşan mesajlarla doluydu. Bu tür temelsiz iddiaların etkileri, enfeksiyona karşı yanlış bir koruma duygusu vermekten toksisiteye kadar değişen olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Topluluk düzeyinde, gıda erişimi ve bulunabilirliği, öncelikle nakliye, dağıtım ve teslimattaki zorluklar nedeniyle COVID-19 salgınının etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Bu durum, birçok durumda “istiflemeye” yol açmıştır.

“Bir salgının gıda tedarik zincirini dolaylı olarak etkilemesinin bir yolu, tüketici davranışını değiştirmektir.”

Pandemiler, tüketici talebinde belirsizlik ve oynaklık yaratarak gıda envanterlerini tam zamanında ekonomide tutmayı özellikle zorlaştırır. Bir salgının davranış üzerindeki etkisine ilişkin bir çalışmada, en sık tekrarlanan yanıt, malzemeleri, yiyecekleri ve suyu stoklamaktır. Fazladan yiyecek alabilenler, ihtiyaç duyduklarından daha fazlasını istifleyebilir ve risk altındaki nüfuslar üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İstifçilik, pazarlarda aşırı kıtlıklara yol açarak fiyatların hızla yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle, topluluk düzeyinde, “panik-satın al” a karşı farkındalığı yaymak çok önemlidir. Dahası, COVİD-19 salgını sırasında, yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları olan hastalar özellikle savunmasız hale geldi ve çoğu beslenme dengesizliği riski altındaydı.

Birincisi, mevcut araştırmalar, 60 yaş ve üstü yetişkinlerin ve önceden mevcut tıbbi sorunları olan hastaların, özellikle kalp hastalığı, akciğer hastalığı, diyabet veya kanserin, diğer gruplardan daha şiddetli, hatta ölümcül koronavirüs enfeksiyonu geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. İkincisi, evde kalma ve sosyal mesafeye uyma önerileri, savunmasızlıkları göz önüne alındığında, özellikle bu grupları hedef aldı. Üçüncüsü, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan hastalar, sağlık durumları ve sınırlı satın alma yetenekleri nedeniyle yetersiz beslenmeye zaten yatkın olabilirler. Bu nedenle, topluluk düzeyinde, bu savunmasız grupları belirlemek ve yapılandırılmış ve güvenilir bir destek sistemi aracılığıyla gıdaya erişim ve bulunabilirlik konusunda yardımı genişletmek çok önemlidir.

Ülkeler COVİD-19’un yüküyle ve sağlık sistemi içinde muazzam gerginliğiyle uğraşırken, aynı zamanda ekonomilerindeki istikrarsızlıkla ve artan gıda güvensizliği tehdidiyle de mücadele ediyorlar.

Pandemi zamanlarında yeterli ve besleyici gıda sağlama konusundaki bu zorluklar ışığında;

  • Her ülkenin, nüfusun sağlık ihtiyaçlarını destekleyecek en düşük maliyetli bir diyetten oluşan bir gıda sepeti tanımlaması, finanse etmesi ve dağıtması, ülkenin yerel tarımsal üretimini ve gıda ithalatına bağımlılığı en aza indirgemek iyi bir fikir olabilir.
  • Ulusal düzeyde, bu gıda sepetinin üretimini, dağıtımını ve farklı topluluklara erişimini destekleyecek politikaların formüle edilmesi de dahil olmak üzere, ülkenin hazırlığını artırmak için önemli planlamalara ihtiyaç vardır. Bu politikalar arasında, gıda alımlarını ve provizyonlarını finanse etmek için kaynakların seferber edilmesi, temel gıda ve mallar için vergi muafiyeti ve tarım ve gıda üretimi endüstrilerine destek yer alıyor.

COVID-19 salgınının gıdanın arz ve talep dinamikleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, fiyat artışları zaman zaman kontrol edilemeyen seviyelere ulaştı ve bu, gıda fiyatlarını ve pazarlarını yakından izlemek ve incelemek için ulusal çabalar gerektiren bir durumdur. Temel besleyici gıda stoklarını güvence altına almak ancak bu farklı varlıkların koordineli bir çalışma çabasıyla mümkün hale gelir. Ayrıca, hükümetlerden bu salgın sırasında halkla açık ve iki yönlü iletişim kurmaları ve sürdürmeleri istenir, özellikle şeffaflık, güven, destek ve uyum oluşturmak kritiktir.
Halkı yeterli gıda tüketimi ve alımı hakkında bilgilendirmek için özel yöntemler arasında halkı bilinçlendirme kampanyaları, beslenme eğitimi, acil durum haber bültenleri, radyo ve TV duyuruları ve röportajlar ve hükümet temsilcileriyle doğrudan iletişim için özel telefon hatlarının tahsis edilmesi yer alabilir.

Küresel düzeyde, vatandaşların sağlığını dış tehditlerden korumak için sınır koruması meşru iken; seyahat, ticaret ve turizmi ciddi şekilde kesintiye uğratabilir ve sivil özgürlükleri ihlal edebilir. Talebi karşılamak için ağırlıklı olarak ithal gıdaya bağımlı olan ülkeler, özellikle sınır geçişlerinin kapanması karşısında, tedarik zinciri başarısızlıklarından kaynaklanan tutarsız risklerle karşı karşıya kalabilir.

Bu nedenle, küresel ticaretin sorunsuz akışını sağlamak ve gıda güvensizliğini önlemek, dünya çapında gıda arzını güvence altına almak için uluslararası pazarlardan tam anlamıyla yararlanmak çok önemlidir. COVİD-19′ un önemli bir dersi, hiçbir ülkenin yayılmasına ve etkisine karşı bağışık olmadığı küresel doğasıyla ilgilidir: küresel bir tehdit, küresel eylem gerektirir.  İnsanlığın bu salgından mümkün olan en az kayıpla çıkmasını sağlamak için her ülkenin uyguladığı korumacı stratejiler, ülkeler arası küresel işbirliği, dayanışma ve koordinasyonla tamamlanmalıdır.

Sonuç olarak, COVİD-19 hakkında bilinmesi gereken çok şey olsa da, bu salgının beslenme ve diyetle alım üzerindeki etkisi, ulusal ve küresel seviyelere ulaşmak için bireyin ve toplumun ötesine geçti.

Bu pandeminin belirli bir özelliği, bu çeşitli düzeylerin karşılıklı bağımlılığını vurgulamaktır; bu sayede bireyin sağlığı, kendi farkındalığının ve seçimlerinin, toplumun birliğinin, hükümetin hazırlığının ve nihayetinde küresel katılımın bu tehdide karşı doğrudan bir işlevi haline gelmiştir.

Bu tavsiyelerin temel amacı, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını, toplulukların dayanıklılığını ve ulusal ve küresel gıda güvenliğini korumaktır.

Bu makale; “Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action” adlı makaleden çevirilmiştir.

Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action; Farah Naja & Rana Hamadeh; European Journal of Clinical Nutrition volume 74pages1117–1121(2020)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here